Xin chào tôi có câu hỏi.

Options

Tôi không giỏi English nên xin viết tiếng Việt để diễn tả tốt nhất trạng thái tôi đang gặp phải.

Tôi đang sử dụng Windows 10 64-bit, gặp vấn đề với Traktor DJ 2, tôi đã cài đặt hoàn thành thông qua Native Access. Tôi khởi chạy thành công các ứng dụng bên ngoài như Controller Editor và Native Access, nhưng lại không thể khởi động ứng dụng Traktor DJ 2.

Xin hãy giúp tôi. Cảm ơn các bạn đã đọc tin.

Answers

Back To Top